Kategorie      
Novinky
DK Sprej 200ml, SET

Stále pro Vás vymýšlím něco nového..   Nyní přináším na česky trh další NOVINKU!   DK Spreje o obsahu 200ml v opravárenském setu na všechny automobilové značky světa.   Nákup ZDE  

více
Opravná tužka na laky automobilů

Jednoduchý a rychlý pomocník při menších poškozeních všech autolaků (metalické, perleťové a dvouvrstvé autolaky). NENÍ ZAPOTŘEBÍ VRCHNÍ BEZBARVÝ LAK OPRAVNÁ TUŽKA NA AUTO V BARVĚ VAŠEHO VOZU .... Nákup ZDE (opravná tužka...

více
SPEKTROFOTOMETR VISION - měření odstínů barev

  Spektrofotometr Vision - je přístroj nové generace a nabízí špičkové možnosti pro nalezení správného odstínu díky schopnosti identifikovat a vyhledat tisíce barevných receptur přímo na Vašem vozidle, i když není znám...

více

Podmínky Ochrany Osobních Údajů

Úvod Podmínky Ochrany Osobních Údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je David Kučera IČ 47145111  se sídlem Fingerova 2185/1, 158 00 Praha 5 dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Fingerova 2185/1, 158 00 Praha 5

Provozovna : Podbělohorská 481/71, 150 00 Praha 5

email: dk@d-k.cz

telefon: 257 212 357

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů


1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zásady používání souborů cookies

1. Co jsou soubory cookies

 

* Kvůli zlepšení námi poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Cookie jsou malé soubory, které ukládají informace v návštěvníkově prohlížeči a slouží k rozlišení jednotlivých návštěvníků. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná. Tyto soubory nám pomáhají např.:

* ke správné funkčnosti našich stránek

* při zjišťování, které stránky používají návštěvníci nejčastěji

* pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlížejí, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem.


2. Jaké soubory cookies používáme

 

Z hlediska trvanlivosti můžeme cookie rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé (session cookies), které zůstávají v prohlížeči uloženy pouze do té doby, než prohlížeč zavřete. Druhým typem jsou dlouhodobé cookie (persistent cookies), které zůstávají uloženy mnohem déle nebo dokud je ručně nesmažete. Doba uložení cookies v tomto případě záleží na nastavení samotné cookies a nastavení prohlížeče.

 

Z hlediska funkcionality můžeme cookies rozdělit na:

konverzní – umožňují analyzovat výkon jednotlivých reklamních kanálů

remarketingové – slouží k personalizaci reklam a jejich správnému zacílení

analytické – pomáhají porozumět používání webu uživateli a tím jeho vylepšování

esenciální – nezbytné pro základní funkčnost webu.

 

Některé soubory cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami (cookies třetích stran) a které např. podporují naše reklamní aktivity.

 

Analytické cookies

Cookies (služba)

Účel

 

Google Analytics

Pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním uspěšnosti webu

Podmínky služby Google Analytics

 

 

Marketingové cookies

Cookies (účel)

Účel

Seznam Sklik

Používáme Sklik k cílení reklamy

Podmínky služby Sklik

Facebook audience

Používáme Facebook k cílení reklamy

Podmínky služby Facebook

Twitter

Používáme Twitter k cílení reklamy

Podmínky služby Twitter

         

 

3. Jak odmítnout používání souborů cookies

 

Používání souboru cookies je možné nastavit v internetovém prohlížeči. Většina prohlížečů ve výchozím nastavení soubory cookies přijímá. Pomocí nastavení internetového prohlížeče lze sobory cookies odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.
 

IV.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní nebo mobilní číslo), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.Ze strany správce nedochází  k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

 

V.

Doba uchovávání údajů

 

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 

VI.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)


1. Příjemci osobních údajů jsou osoby Česká pošta a.s., Zásilkovna s.r.o., PPL CZ s.r.o., Atomer.cz s.r.o., All4Net s.r.o., Heureka.cz/Heureka Shopping s.r.o., Seznam.cz, a.s.

 

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Atomer.cz) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci

 

 

VII.

Vaše práva

 

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VIII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů


 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména heslem, antivirovým programem ESET

 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

 

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 23.5.2018.

Copyright 2018 - 2024 © David Kučera - DK